Inschrijven bij LTC Maasdam

Overzicht contributietarieven en de wijze van inschrijven

LID WORDEN

Tennisvereniging LTC Maasdam is opgericht op 18 april 1970 en heeft een eigen accommodatie met 4 gravelbanen. Bij de accommodatie is een kantine met bar, keuken, 2  terrassen, een oefenhok en eigen parkeerplaatsen. Per jaar worden er minimaal 3 toernooien georganiseerd, wordt er intensief competitie gespeeld en is er op donderdag een druk bezochte racketwissel. In samenwerking met onze tennisschool worden er tennislessen gegeven op elk niveau. Door de vrije inloop is er vrijwel altijd plek om te tennissen. Mede door de veiligheid van het park (verlichting park, veilige route, schone kleedkamers en kantine) is er een goed gevoel. In de winter wordt er biljart, klaverjas en bridge gespeeld door de leden en vrienden van de vereniging.

 

leeftijd

Senior 18+       

Student

Junior

12 t/m17  

Pupil t/m 11

KNLTB Competitielid voor- en najaar

Vriend 

vol jaar

€ 150

€ 115

€ 115

€ 70

 

€ 35 

vanaf 1 juli

€ 105

 € 70

 € 70

 € 35

€ 35

 

vanaf 1 september

 € 70

 € 35

 € 35

 € 25

€ 35

 

 

De leden dienen de contributie te voldoen voor 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar (1 januari tot en met 31 december). Alle senioren of 18+ leden zijn verplicht kantinediensten te doen of voor vervanging te zorgen.

 

Wilt u lid worden van LTC Maasdam, gebruik dan de link Inschrijfformulier op de homepage van www.ltc.maasdam.nl.

 

Vergeet niet uw pasfoto in te scannen en te mailen naar de ledenadministratie ledenadministratie@ltcmaasdam.nl of een pasfoto op te sturen naar:  Leo Moerer, Boezemvliet 3, 3299 XP, Maasdam

 

Senioren

zij die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt

Student

zij die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en bovendien een volledige dagopleiding volgen

Junior 

zij die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben bereikt

Pupillen

zij die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt

Competitie lid

zij die in de vereniging geen speelrecht hebben buiten de KNLTB competitie georganiseerd door de vereniging

Vriend 

zij die in de vereniging geen speelrecht hebben maar die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen

 

Het baanreglement en het huishoudelijk reglement vindt u op de website www.ltcmaasdam.nl. 

 

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het  verenigingsjaar voor 1 december. De opzegging dient schriftelijk of per email bij de ledenadministratie te gebeuren.

 

Tennissen door niet-leden

 

Als u bij ons wilt tennissen zien we graag dat u lid wordt. Het bestaan van de LTC  Maasdam wordt mogelijk gemaakt door de leden en vrienden van de club.

Als lid worden onmogelijk of onpraktisch is mag u spelen tegen een vergoeding van € 10.- per persoon per dagdeel, te betalen voor u de banen gebruikt. Dit bedrag kunt u bij de kassa voldoen. Bij gesloten clubhuis graag overmaken naar rekening  NL82 INGB 0694 5605 45 van de LTC Maasdam onder vermelding “Gebruik tennisbaan, niet-lid”. Contante betaling is ook mogelijk bij het adres Vlasoever 2 hiernaast (bij afwezigheid de betaling in de brievenbus deponeren).

Leo Moerer, Boezemvliet 3, 3299 XP Maasdam, email  ledenadministratie@ltcmaasdam.nl.

Over de club/webcam Overzicht