Winterbridge

In de wintermaanden wordt van half oktober tot eind maart wekelijks op de woensdagavond in het clubgebouw bridge gespeeld. We spelen in een ontspannen sfeer, geen arbiters, geen tijdklok maar wel met elkaar altijd een gezellige avond. Beginnende bridgers kunnen op hulp rekenen. Kom eens binnenlopen!

Bridge Overzicht