Privacy

Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. De AVG regelt dat bedrijven en organisaties persoonsgegevens nog beter beschermen.

LTC-Maasdam gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zullen niet meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van ons werk. En de persoonsgegevens die we echt nodig hebben zullen we zorgvuldig beheren en beveiligen.

In onze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens LTC-Maasdam verwerkt en met welk doel.
In het bijgevoegde document kunt u onze privacyverklaring nalezen.

Downloads:

Over de club/webcam Overzicht