Bridge seizoen 2018-2019

Beste bridgende tennissers, tennissende bridgers en andere belangstellenden, 
Woensdag 17 oktober a.s. starten we weer onze wekelijkse bridge-avonden, onder de bezielende leiding van Gerda Vroegop (momenteel even op vakantie). De aanvang is om 19:30 uur en zoals eerder ligt de nadruk vooral op gezelligheid. Ook beginners zijn meer dan welkom en worden klaargestoomd voor spoedige deelname op ons bescheiden niveau.
De leden en vrienden van LTC Maasdam  kunnen sowieso meedoen. Ook anderen, mogelijk introducées zijn van harte welkom maar van hen wordt een bescheiden bijdrage van € 5,00 per avond verwacht. Bevalt de kennismaking dan kunnen ze uiteraard besluiten vriend van LTC Maasdam te worden.

Bridge bij LTC Maasdam

Het bridgen bij LTC Maasdam staat open voor leden en/ of donateurs van de vereniging. Je kan donateur worden van de vereniging voor € 35 per jaar.
Wil je alleen af en toe een keertje meespelen, dan vragen wij een bijdrage van € 5 per keer.
(tot het maximum van € 35 voor het seizoen 2017/ 2018 is bereikt).

Heb je vragen ?  stuur een email naar bridge@ltcmaasdam.nl