Winterbridge

In de wintermaanden wordt van half oktober tot eind maart wekelijks op de woensdagavond in het clubgebouw bridge gespeeld. We spelen in een ontspannen sfeer, geen arbiters, geen tijdklok maar wel met elkaar altijd een gezellige avond. Beginnende bridgers kunnen op hulp rekenen. Kom eens binnenlopen!

Bridge bij LTC Maasdam

Het bridgen bij LTC Maasdam staat open voor leden en/ of donateurs van de vereniging. Je kan donateur worden van de vereniging voor € 35 per jaar.
Wil je alleen af en toe een keertje meespelen, dan vragen wij een bijdrage van € 5 per keer.
(tot het maximum van € 35 voor het seizoen is bereikt).

Heb je vragen ?  stuur een email naar bridge@ltcmaasdam.nl